İZMİR DEVLET KOROSU


 

    İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Klasik Türk Müziği'nin geliştirilmesi, yozlaştırıcı müzik türlerinin etkisinden korunması, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla 1985 yılında kuruldu. Cumhuriyet tarihimizde İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan sonra ikinci resmî Türk Müziği İcrâ Kurumu olma özelliği taşıyan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kurucu şefi Devlet Sanatçısı Dr.Teoman ÖNALDI'dır. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ve İzmir İl Halk Kütüphanesi Prova ve Dinleti Salonu'nda gerçekleştirilen konserler ve "Dinleti" ler,  31 yıldan bugüne dek İzmir'in sanat yaşamındaki vazgeçilmez etkinlikleri arasında yer almaktadır.  

  Açılış konserini 21 Nisan 1986 tarihinde E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi'nde dönemin Başbakanı rahmetli Turgut ÖZAL'ın huzurunda gerçekleştiren Koro, 24 Nisan 1986 tarihinde Ankara Türk Ocağı Salonu'nda 7.Cumhurbaşkanı Sn. Kenan EVREN'in huzurunda ikinci konserini vermiştir. İzmir Devlet Korosu bugüne dek başta İzmir olmak üzere, tüm Ege Bölgesi il ve ilçeleriyle Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye, yurdun birçok ilinde gerçekleştirilen turnelerin yanı sıra; Tunus, Almanya, Fas, Cezayir, Mısır, Danimarka, İsveç, Hollanda, ve Makedonya'da değişik tarihlerde konserler vermiştir.    

   Koromuzun  müdürlük  görevini ise, sırasıyla Sn. Şeref ÜNAL, Sn. Kaya BEKÂT, Sn. Naci DERÇİN, Sn. Güner ÖZKAN, ve Koro Şefimiz Sn. Erhan PARLAT yürütmüş ve bu görevi 11 Eylül 2008 tarihinden itibaren de Sn. Ş.Şule ÇOBANOĞLU devralmıştır.  

   Koronun kuruluşundan itibaren 16 yıl boyunca Koro Şefliği görevini Devlet Sanatçısı Dr.Teoman ÖNALDI sürdürmüş ve 12 Ağustos 2001 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren de koronun şefliğine 1990-2001 yılları arasında Koro Şef Yardımcısı olarak görev yapan Hayâti ÇİFTÇİ atanmıştır. 16 Eylül 2011 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrılan Şef Hayâti ÇİFTÇİ'den sonra,  2002-2011 yılları arasında Koro Şef Yardımcısı olarak görev yapan  Erhan PARLAT Koro Şefi, Erhan SAĞDİNÇ de Koro Şefi Yardımcısı olarak atanmıştır. Eylül 2016 Tarihinden itibaren Koro Şef Yardımcılığına Celalettin KAHRAMAN vekâleten atanmıştır.
    İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, halen 62 Ses , 24 Saz  ve 4 misafir Saz Sanatçısı ile sanat faaliyetlerine devam etmektedir.


0232 425 66 91
Bizden haberdar olmak için e-mail adresinizi kaydedin !

Gönder